Sự phát triển của Rupee Pakistan / Rupee Sri Lanka

PKR

Sự phát triển của LKR / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Rupee Sri Lanka là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Pakistan = 194.1728 Rupee Sri Lanka

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Rupee Sri Lanka là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Pakistan = 101.6217 Rupee Sri Lanka