วิวัฒนาการของ รูปีปากีสถาน / ชิลลิงยูกันดา

PKR

วิวัฒนาการของ UGX / PKR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น ชิลลิงยูกันดา คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 รูปีปากีสถาน = 3 533.6640 ชิลลิงยูกันดา

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น ชิลลิงยูกันดา คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 รูปีปากีสถาน = 1 212.0573 ชิลลิงยูกันดา