Εξέλιξη ρουπίες Πακιστάν / σελίνια Ουγκάντας

PKR

Εξέλιξη UGX / PKR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Πακιστάν σε σελίνια Ουγκάντας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ρουπίες Πακιστάν = 3 533.6640 σελίνια Ουγκάντας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Πακιστάν σε σελίνια Ουγκάντας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ρουπίες Πακιστάν = 1 212.0573 σελίνια Ουγκάντας