วิวัฒนาการของ ซลอตีโปแลนด์ / โครูนาสาธารณรัฐเช็ก

PLN

วิวัฒนาการของ CZK / PLN

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ซลอตีโปแลนด์ เป็น โครูนาสาธารณรัฐเช็ก คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ซลอตีโปแลนด์ = 923.3258 โครูนาสาธารณรัฐเช็ก

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ซลอตีโปแลนด์ เป็น โครูนาสาธารณรัฐเช็ก คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ซลอตีโปแลนด์ = 548.0954 โครูนาสาธารณรัฐเช็ก