วิวัฒนาการของ ซลอตีโปแลนด์ / ดีแรห์มโมร็อกโก

PLN

วิวัฒนาการของ MAD / PLN

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ซลอตีโปแลนด์ เป็น ดีแรห์มโมร็อกโก คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ซลอตีโปแลนด์ = 357.5805 ดีแรห์มโมร็อกโก

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ซลอตีโปแลนด์ เป็น ดีแรห์มโมร็อกโก คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ซลอตีโปแลนด์ = 214.3989 ดีแรห์มโมร็อกโก