วิวัฒนาการของ กวารานีปารากวัย / ลีราตุรกี

PYG

วิวัฒนาการของ TRY / PYG

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน กวารานีปารากวัย เป็น ลีราตุรกี คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100000 กวารานีปารากวัย = 267.8542688 ลีราตุรกี

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน กวารานีปารากวัย เป็น ลีราตุรกี คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100000 กวารานีปารากวัย = 20.1279485 ลีราตุรกี