Sự phát triển của Guarani Paraguay / Lia Thổ Nhĩ Kỳ

PYG

Sự phát triển của TRY / PYG

Ngày tốt nhất để đổi từ Guarani Paraguay sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Guarani Paraguay = 267.8542688 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày xấu nhất để đổi từ Guarani Paraguay sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Guarani Paraguay = 20.1279485 Lia Thổ Nhĩ Kỳ