อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน โครนาสวีเดน (SEK) BetaCoin (BET)

kr
BET
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . แปลง

ตัวแปลงค่า SEK/BET เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร, โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน

อัปเดตล่าสุด:

Transferwise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ TransferWise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินของคุณ?

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน โครนาสวีเดน เป็น BetaCoin คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 โครนาสวีเดน = 186.6016 BetaCoin

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน โครนาสวีเดน เป็น BetaCoin คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 โครนาสวีเดน = 186.6016 BetaCoin

ประวัติ ศาสตร์ โครนาสวีเดน / BetaCoin

ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน SEK /BET ตั้งแต่ Sunday, 15 November 2015.

สูงสุดก็มาถึงเมื่อ

  • 1 โครนาสวีเดน = 955.35218322717 BetaCoin

ขั้นต่ำใน

  • 1 โครนาสวีเดน = 0.57597245846872 BetaCoin
Date SEK/BET
6.7422
6.7438
6.7065
6.7158
6.6846
6.2235
6.2219
6.2219
6.2867
6.2874
6.5006
5.1138
5.4657
5.0317
4.4648
3.8042
5.8310
6.1832
6.7931
5.4664
5.4561
5.9358
6.0278
5.9814
6.1571
6.1899
6.2217
6.1812
6.1826
6.2150
6.3370
6.3409
6.3359
5.5671
5.6062
5.6068
5.5723
5.5770
5.5736
5.3973
5.6024
5.4238
5.2884
5.1829
5.4239
4.5390
4.5865
4.4664
4.5292
4.4832
แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
1 SEK BET 1 โครนาสวีเดน SEK = 6.71 BetaCoin BET
2 SEK BET 2 โครนาสวีเดน SEK = 13.41 BetaCoin BET
15 SEK BET 15 โครนาสวีเดน SEK = 100.58 BetaCoin BET
50 SEK BET 50 โครนาสวีเดน SEK = 335.26 BetaCoin BET

ตารางการแปลง

โครนาสวีเดน (SEK)/BetaCoin (BET)
1 โครนาสวีเดน = 6.71 BetaCoin
2 โครนาสวีเดน = 13.41 BetaCoin
3 โครนาสวีเดน = 20.12 BetaCoin
4 โครนาสวีเดน = 26.82 BetaCoin
5 โครนาสวีเดน = 33.53 BetaCoin
6 โครนาสวีเดน = 40.23 BetaCoin
7 โครนาสวีเดน = 46.94 BetaCoin
8 โครนาสวีเดน = 53.64 BetaCoin
9 โครนาสวีเดน = 60.35 BetaCoin
10 โครนาสวีเดน = 67.05 BetaCoin
15 โครนาสวีเดน = 100.58 BetaCoin
20 โครนาสวีเดน = 134.10 BetaCoin
25 โครนาสวีเดน = 167.63 BetaCoin
30 โครนาสวีเดน = 201.15 BetaCoin
40 โครนาสวีเดน = 268.20 BetaCoin
50 โครนาสวีเดน = 335.26 BetaCoin
60 โครนาสวีเดน = 402.31 BetaCoin
70 โครนาสวีเดน = 469.36 BetaCoin
80 โครนาสวีเดน = 536.41 BetaCoin
90 โครนาสวีเดน = 603.46 BetaCoin
100 โครนาสวีเดน = 670.51 BetaCoin
150 โครนาสวีเดน = 1 005.77 BetaCoin
200 โครนาสวีเดน = 1 341.02 BetaCoin
500 โครนาสวีเดน = 3 352.55 BetaCoin
1 000 โครนาสวีเดน = 6 705.10 BetaCoin
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());