วิวัฒนาการของ ดอลลาร์สิงคโปร์ / ดีแรห์มโมร็อกโก

SGD

วิวัฒนาการของ MAD / SGD

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น ดีแรห์มโมร็อกโก คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 787.8626 ดีแรห์มโมร็อกโก

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น ดีแรห์มโมร็อกโก คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 501.9419 ดีแรห์มโมร็อกโก