วิวัฒนาการของ ดีแรห์มโมร็อกโก / ดอลลาร์สิงคโปร์

MAD

วิวัฒนาการของ SGD / MAD

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดีแรห์มโมร็อกโก เป็น ดอลลาร์สิงคโปร์ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ดีแรห์มโมร็อกโก = 199.22625 ดอลลาร์สิงคโปร์

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดีแรห์มโมร็อกโก เป็น ดอลลาร์สิงคโปร์ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ดีแรห์มโมร็อกโก = 126.92568 ดอลลาร์สิงคโปร์