วิวัฒนาการของ โซโมนิทาจิกิสถาน / คูนาโครเอเชีย

TJS

วิวัฒนาการของ HRK / TJS

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน โซโมนิทาจิกิสถาน เป็น คูนาโครเอเชีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 โซโมนิทาจิกิสถาน = 254.3771 คูนาโครเอเชีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน โซโมนิทาจิกิสถาน เป็น คูนาโครเอเชีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 โซโมนิทาจิกิสถาน = 52.3492 คูนาโครเอเชีย