Sự phát triển của Somoni Tajikistan / Kuna Croatia

TJS

Sự phát triển của HRK / TJS

Ngày tốt nhất để đổi từ Somoni Tajikistan sang Kuna Croatia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Somoni Tajikistan = 303.6761 Kuna Croatia

Ngày xấu nhất để đổi từ Somoni Tajikistan sang Kuna Croatia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Somoni Tajikistan = 52.3492 Kuna Croatia