วิวัฒนาการของ มานัตเติร์กเมนิสถาน / ริงกิตมาเลเซีย

TMT

วิวัฒนาการของ MYR / TMT

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน มานัตเติร์กเมนิสถาน เป็น ริงกิตมาเลเซีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 มานัตเติร์กเมนิสถาน = 136.9999 ริงกิตมาเลเซีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน มานัตเติร์กเมนิสถาน เป็น ริงกิตมาเลเซีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 มานัตเติร์กเมนิสถาน = 100.1137 ริงกิตมาเลเซีย