วิวัฒนาการของ ริงกิตมาเลเซีย / มานัตเติร์กเมนิสถาน

MYR

วิวัฒนาการของ TMT / MYR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ริงกิตมาเลเซีย เป็น มานัตเติร์กเมนิสถาน คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ริงกิตมาเลเซีย = 99.8865 มานัตเติร์กเมนิสถาน

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ริงกิตมาเลเซีย เป็น มานัตเติร์กเมนิสถาน คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ริงกิตมาเลเซีย = 72.9928 มานัตเติร์กเมนิสถาน