วิวัฒนาการของ ดีนาร์ตูนิเซีย / ดอลลาร์ออสเตรเลีย

TND

วิวัฒนาการของ AUD / TND

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดีนาร์ตูนิเซีย เป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ดีนาร์ตูนิเซีย = 118.7289 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดีนาร์ตูนิเซีย เป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ดีนาร์ตูนิเซีย = 44.4300 ดอลลาร์ออสเตรเลีย