Εξέλιξη δηνάρια Τυνησίας / δολάρια Αυστραλίας

TND

Εξέλιξη AUD / TND

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε δολάρια Αυστραλίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Τυνησίας = 118.7289 δολάρια Αυστραλίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε δολάρια Αυστραλίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Τυνησίας = 44.4300 δολάρια Αυστραλίας