วิวัฒนาการของ ดีนาร์ตูนิเซีย / ยูโร

TND

วิวัฒนาการของ EUR / TND

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดีนาร์ตูนิเซีย เป็น ยูโร คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ดีนาร์ตูนิเซีย = 792.43698 ยูโร

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดีนาร์ตูนิเซีย เป็น ยูโร คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ดีนาร์ตูนิเซีย = 287.08079 ยูโร