Εξέλιξη δηνάρια Τυνησίας / ευρώ

TND

Εξέλιξη EUR / TND

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 δηνάρια Τυνησίας = 792.43698 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 δηνάρια Τυνησίας = 287.08079 ευρώ