วิวัฒนาการของ ดอลลาร์สหรัฐ / ลารีจอร์เจีย

USD

วิวัฒนาการของ GEL / USD

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐ เป็น ลารีจอร์เจีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ดอลลาร์สหรัฐ = 346.0002 ลารีจอร์เจีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐ เป็น ลารีจอร์เจีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ดอลลาร์สหรัฐ = 139.6259 ลารีจอร์เจีย