Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / λάρι Γεωργίας

USD

Εξέλιξη GEL / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε λάρι Γεωργίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 346.0002 λάρι Γεωργίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε λάρι Γεωργίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 139.6259 λάρι Γεωργίας