วิวัฒนาการของ โบลิวาร์เวเนซุเอลา / จ๊าตพม่า

VEF

วิวัฒนาการของ MMK / VEF

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน โบลิวาร์เวเนซุเอลา เป็น จ๊าตพม่า คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

10000 โบลิวาร์เวเนซุเอลา = 2 255 962.929374 จ๊าตพม่า

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน โบลิวาร์เวเนซุเอลา เป็น จ๊าตพม่า คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

10000 โบลิวาร์เวเนซุเอลา = 51.436600 จ๊าตพม่า