วิวัฒนาการของ โบลิวาร์เวเนซุเอลา / ดอลลาร์สหรัฐ

VEF

วิวัฒนาการของ USD / VEF

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน โบลิวาร์เวเนซุเอลา เป็น ดอลลาร์สหรัฐ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

10000000 โบลิวาร์เวเนซุเอลา = 6 419 940.669994934 ดอลลาร์สหรัฐ

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน โบลิวาร์เวเนซุเอลา เป็น ดอลลาร์สหรัฐ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

10000000 โบลิวาร์เวเนซุเอลา = 36.447304950 ดอลลาร์สหรัฐ