Sự phát triển của Bolívar Venezuela / Đô la Mỹ

VEF

Sự phát triển của USD / VEF

Ngày tốt nhất để đổi từ Bolívar Venezuela sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000000 Bolívar Venezuela = 5 333 638.623577129 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Bolívar Venezuela sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000000 Bolívar Venezuela = 36.447304950 Đô la Mỹ