วิวัฒนาการของ ดองเวียดนาม / ดีนาร์เซอร์เบีย

VND

วิวัฒนาการของ RSD / VND

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดองเวียดนาม เป็น ดีนาร์เซอร์เบีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

10000 ดองเวียดนาม = 53.267884 ดีนาร์เซอร์เบีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดองเวียดนาม เป็น ดีนาร์เซอร์เบีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

10000 ดองเวียดนาม = 29.237002 ดีนาร์เซอร์เบีย