Sự phát triển của Đồng Việt Nam / Dinar Serbia

VND

Sự phát triển của RSD / VND

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Dinar Serbia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Đồng Việt Nam = 53.267884 Dinar Serbia

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Dinar Serbia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Đồng Việt Nam = 29.237002 Dinar Serbia