วิวัฒนาการของ ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง / ดอลลาร์สหรัฐ

XAF

วิวัฒนาการของ USD / XAF

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง เป็น ดอลลาร์สหรัฐ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100000 ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง = 243.7781745 ดอลลาร์สหรัฐ

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง เป็น ดอลลาร์สหรัฐ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100000 ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง = 146.2871804 ดอลลาร์สหรัฐ