Εξέλιξη φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής / δολάρια ΗΠΑ

XAF

Εξέλιξη USD / XAF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 243.7781745 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 146.2871804 δολάρια ΗΠΑ