วิวัฒนาการของ ควาชาแซมเบีย / ดอลลาร์สหรัฐ

ZMW

วิวัฒนาการของ USD / ZMW

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ควาชาแซมเบีย เป็น ดอลลาร์สหรัฐ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ควาชาแซมเบีย = 190.52133 ดอลลาร์สหรัฐ

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ควาชาแซมเบีย เป็น ดอลลาร์สหรัฐ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ควาชาแซมเบีย = 44.09312 ดอลลาร์สหรัฐ