Sự phát triển của Kwacha Zambia / Đô la Mỹ

ZMW

Sự phát triển của USD / ZMW

Ngày tốt nhất để đổi từ Kwacha Zambia sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Kwacha Zambia = 190.52133 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Kwacha Zambia sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Kwacha Zambia = 36.46382 Đô la Mỹ