Εξέλιξη κουάτσα Ζάμπιας / δολάρια ΗΠΑ

ZMW

Εξέλιξη USD / ZMW

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κουάτσα Ζάμπιας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 κουάτσα Ζάμπιας = 190.52133 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κουάτσα Ζάμπιας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 κουάτσα Ζάμπιας = 44.09312 δολάρια ΗΠΑ