ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) (GBP) GBP

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 73.1321 73.435 วัน 0.1%
ช่วงรายสัปดาห์ 72.5287 73.435 สัปดาห์ 1.25%
ช่วงรายเดือน 72.1767 73.435 เดือน 1.4%
ช่วงประจำปี 69.7219 73.6465 ปี 3.57%
73.239 0.0752 0.1%

Forex ผันผวน

EUR/GBP 0.8592 0.01 %
GBP/AUD 1.8178 0.79 %
GBP/CAD 1.7024 -0.45 %
GBP/CHF 1.2772 -0.04 %
GBP/HKD 10.9201 -0.56 %
GBP/JPY 154.08 0.26 %
GBP/NZD 1.963 0.85 %
GBP/PLN 5.2971 0.23 %
GBP/SGD 1.8742 -0.04 %
GBP/USD 1.4061 -0.53 %
GBP/ZAR 19.8084 0.18 %
  เข้าสู่ระบบ