Bảng Anh (GBP) GBP

Thông tin
phạm vi hàng ngày 73.0719 73.146 ngày 0.01%
phạm vi hàng tuần 72.5287 73.1573 tuần 1.09%
phạm vi hàng tháng 72.1767 73.1573 tháng 1.24%
phạm vi hàng năm 69.7219 73.6465 năm 3.41%
73.1232 0.0081 0.01%

Forex biến động

EUR/GBP 0.8594 0.03 %
GBP/AUD 1.804 0.09 %
GBP/CAD 1.7088 -0.01 %
GBP/CHF 1.2724 -0.02 %
GBP/HKD 10.9726 -0.01 %
GBP/JPY 153.83 0.01 %
GBP/NZD 1.9444 0.04 %
GBP/PLN 5.307 -0.05 %
GBP/SGD 1.8741 0.03 %
GBP/USD 1.4129 -0.02 %
GBP/ZAR 19.8794 0.16 %
  Đăng nhập