Bảng Anh (GBP) GBP

Thông tin
phạm vi hàng ngày 73.1632 73.292 ngày -0.03%
phạm vi hàng tuần 72.9038 73.3679 tuần -0.21%
phạm vi hàng tháng 72.9038 73.8796 tháng -0.53%
phạm vi hàng năm 69.033 73.8796 năm 4.9%
73.2174 -0.0226 -0.03%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

EUR/GBP 0.8612 0.1 %
GBP/AUD 1.8647 -0.23 %
GBP/CAD 1.6655 0.09 %
GBP/CHF 1.1329 0.08 %
GBP/HKD 9.7694 0.13 %
GBP/JPY 174.15 0.02 %
GBP/NZD 2.0546 -0.25 %
GBP/PLN 5.2008 -0.32 %
GBP/SGD 1.679 0.05 %
GBP/USD 1.2467 0.18 %
GBP/ZAR 23.608 -0.57 %
.
  Đăng nhập