เยนญี่ปุ่น (JPY) JPY

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 77.6958 77.8625 วัน 0.08%
ช่วงรายสัปดาห์ 77.5757 78.23 สัปดาห์ -0.51%
ช่วงรายเดือน 77.3191 81.6318 เดือน -4.18%
ช่วงประจำปี 77.3191 85.5529 ปี -8.6%
77.817 0.0613 0.08%

Forex ผันผวน

AUD/JPY 85.82 0.04 %
CAD/JPY 92.05 -0.1 %
CHF/JPY 124.02 -0.1 %
EUR/JPY 132.33 -0.07 %
GBP/JPY 157.1 -0.05 %
HKD/JPY 14.6651 -0.13 %
NZD/JPY 81.69 -0.18 %
SGD/JPY 84.62 -0.16 %
TRY/JPY 11.93 -0.13 %
USD/JPY 114.05 -0.12 %
ZAR/JPY 7.68 -0.19 %
  เข้าสู่ระบบ