Суров петрол Брент BCO

60.39 0.23 0.39%
информация
отвор 59.92
дневна гама 59.91 60.49
седмичен интервал 58.63 60.49
годишен кръг 58.63 71.68
седмица -0.74%
месец -9.84%
година -9.84%