Суров петрол Брент BCO

74,37 2,17 3,01%
информация
отвор 72,82
дневна гама 72,82 74,69
седмичен интервал 72,82 74,69
годишен кръг 52,26 74,69
седмица 3,01%
месец 9,04%
година 37,97%