น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent Crude Oil) BCO

64.82 -0.22 -0.35%
ข้อมูล
การเปิด 65.14
ช่วงชีวิตประจำวัน 64.27 65.46
ช่วงรายสัปดาห์ 63.29 69.93
ช่วงประจำปี 52.26 75.71
สัปดาห์ 7.26%
เดือน 8.8%
ปี 20.25%