น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent Crude Oil) BCO

66.68 1.64 2.53%
ข้อมูล
การเปิด 64.91
ช่วงชีวิตประจำวัน 64.73 67.19
ช่วงรายสัปดาห์ 63.2 67.19
ช่วงประจำปี 50.37 67.19
สัปดาห์ 6.29%
เดือน 20.86%
ปี 29.52%
  เข้าสู่ระบบ