น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent Crude Oil) BCO

60.16 0 0%
ข้อมูล
การเปิด 59.92
ช่วงชีวิตประจำวัน 59.91 60.49
ช่วงรายสัปดาห์ 58.63 60.49
ช่วงประจำปี 58.63 71.68
สัปดาห์ -1.12%
เดือน -10.19%
ปี -10.19%