Dầu Thô Brent BCO

52.75 2.05 4.05%
Thông tin
khai mạc 50.75
phạm vi hàng ngày 50.68 52.84
phạm vi hàng tuần 50.68 52.84
phạm vi hàng năm 44.3 57.04
tuần 4.05%
tháng 0.72%
năm -4.67%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày