Dầu Thô Brent BCO

69.11 -0.1 -0.15%
Thông tin
khai mạc 69.24
phạm vi hàng ngày 68.51 69.39
phạm vi hàng tuần 68.51 69.39
phạm vi hàng năm 50.37 71.97
tuần -0.15%
tháng 2.64%
năm 34.24%
  Đăng nhập