Dầu Thô Brent BCO

53.84 0.41 0.76%
Thông tin
khai mạc 53.57
phạm vi hàng ngày 53.43 53.87
phạm vi hàng tuần 52.99 56.08
phạm vi hàng năm 52.58 57.04
tuần -1.43%
tháng -2.69%
năm -2.69%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Cung cấp dịch vụ giao dịch tại 150 quốc gia

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới