Dầu Thô Brent BCO

57.49 -0.73 -1.25%
Thông tin
khai mạc 58.31
phạm vi hàng ngày 57.32 58.38
phạm vi hàng tuần 57.25 58.61
phạm vi hàng năm 44.3 59.07
tuần 0.39%
tháng 1.04%
năm 3.9%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới