Dầu Thô Brent BCO

60.24 0.09 0.14%
Thông tin
khai mạc 59.92
phạm vi hàng ngày 59.91 60.49
phạm vi hàng tuần 58.63 60.49
phạm vi hàng năm 58.63 71.68
tuần -0.98%
tháng -10.07%
năm -10.07%