Dầu Thô Brent BCO

73.8 -0.48 -0.64%
Thông tin
khai mạc 74.5
phạm vi hàng ngày 73.8 74.68
phạm vi hàng tuần 72.45 75.86
phạm vi hàng năm 61.96 80.82
tuần 0.95%
tháng -4.93%
năm 10.15%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới