Dầu Thô Brent BCO

84.54 1.77 2.14%
Thông tin
khai mạc 82.61
phạm vi hàng ngày 82.24 84.68
phạm vi hàng tuần 82.24 84.68
phạm vi hàng năm 74.67 92.59
tuần 2.14%
tháng 3.52%
năm 9.89%
.
  Đăng nhập