Dầu Thô Brent BCO

75.5 -0.61 -0.8%
Thông tin
khai mạc 76.08
phạm vi hàng ngày 75.04 76.25
phạm vi hàng tuần 73.61 76.65
phạm vi hàng năm 50.37 78.35
tuần 2.66%
tháng 3.89%
năm 46.65%
  Đăng nhập