Dầu Thô Brent BCO

100.12 -0.28 -0.28%
Thông tin
khai mạc 99.78
phạm vi hàng ngày 99.72 100.2
phạm vi hàng tuần 99.72 100.2
phạm vi hàng năm 77.22 135.85
tuần -0.28%
tháng -7.58%
năm 28.19%
.
  Đăng nhập