Dầu Thô Brent BCO

82.23 0.18 0.22%
Thông tin
khai mạc 82.3
phạm vi hàng ngày 81.38 82.55
phạm vi hàng tuần 81.18 87.15
phạm vi hàng năm 77.72 88.88
tuần -4.39%
tháng -3.76%
năm -4.55%
.
  Đăng nhập