Dầu Thô Brent BCO

93.09 0.04 0.04%
Thông tin
khai mạc 93.16
phạm vi hàng ngày 92.45 94.24
phạm vi hàng tuần 92.45 94.24
phạm vi hàng năm 70.18 95.52
tuần 0.04%
tháng 6.61%
năm 8.05%
.
  Đăng nhập