Dầu Thô Brent BCO

51.61 0.04 0.08%
Thông tin
khai mạc 51.67
phạm vi hàng ngày 51.6 51.78
phạm vi hàng tuần 51.27 52.54
phạm vi hàng năm 49.54 57.04
tuần -0.51%
tháng -3.51%
năm -6.72%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày