Dầu Thô Brent BCO

65,36 0,31 0,48%
Thông tin
khai mạc 65,14
phạm vi hàng ngày 64,39 65,61
phạm vi hàng tuần 64,28 66,02
phạm vi hàng năm 52,26 75,71
tuần -0,44%
tháng 3,78%
năm 21,25%