Dầu Thô Brent BCO

64,82 -0,22 -0,35%
Thông tin
khai mạc 65,14
phạm vi hàng ngày 64,27 65,46
phạm vi hàng tuần 63,29 69,93
phạm vi hàng năm 52,26 75,71
tuần 7,26%
tháng 8,8%
năm 20,25%