Dầu Thô Brent BCO

88.7 0.89 1.01%
Thông tin
khai mạc 88.64
phạm vi hàng ngày 88.56 88.95
phạm vi hàng tuần 88.56 88.95
phạm vi hàng năm 77.22 89.58
tuần 1.01%
tháng 13.56%
năm 13.56%
  Đăng nhập