Dầu Thô Brent BCO

47.47 -0.25 -0.53%
Thông tin
khai mạc 47.82
phạm vi hàng ngày 47.3 47.95
phạm vi hàng tuần 44.82 48.95
phạm vi hàng năm 17.29 71.68
tuần 5.5%
tháng 26.42%
năm -29.14%
  Đăng nhập