Dầu Thô Brent BCO

66,45 0,12 0,18%
Thông tin
khai mạc 66,53
phạm vi hàng ngày 65,91 66,85
phạm vi hàng tuần 65,91 66,85
phạm vi hàng năm 52,26 66,85
tuần 0,18%
tháng 8,51%
năm 23,28%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới