Dầu Thô Brent BCO

36.39 0.01 0.02%
Thông tin
khai mạc 36.18
phạm vi hàng ngày 35.97 36.96
phạm vi hàng tuần 35.97 36.96
phạm vi hàng năm 17.29 71.68
tuần 0.02%
tháng 0.02%
năm -45.67%
  Đăng nhập