Dầu Thô Brent BCO

41.76 0.23 0.54%
Thông tin
khai mạc 41.67
phạm vi hàng ngày 41.13 42.05
phạm vi hàng tuần 40.82 43.13
phạm vi hàng năm 17.29 71.68
tuần -2.62%
tháng -7.29%
năm -37.65%
  Đăng nhập