Dầu Thô Brent BCO

63.24 -0.34 -0.53%
Thông tin
khai mạc 63.31
phạm vi hàng ngày 63.24 63.69
phạm vi hàng tuần 63.24 63.69
phạm vi hàng năm 44.3 64.83
tuần -0.53%
tháng 0.36%
năm 14.28%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới