Dầu Thô Brent BCO

46.65 0.43 0.93%
Thông tin
khai mạc 46.34
phạm vi hàng ngày 46.31 46.8
phạm vi hàng tuần 45.04 47.06
phạm vi hàng năm 44.3 57.04
tuần 2.25%
tháng -8.01%
năm -15.69%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày