Dầu Thô Brent BCO

61,23 -0,38 -0,62%
Thông tin
khai mạc 61,37
phạm vi hàng ngày 60,71 61,42
phạm vi hàng tuần 59,26 62,24
phạm vi hàng năm 57,66 87,34
tuần 0,02%
tháng 3,65%
năm -8,62%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới