Петрол „Западен Тексас“ WTICO

28.61 4.06 16.53%
информация
отвор 24.54
дневна гама 23.36 28.93
седмичен интервал 19.12 28.93
годишен кръг 19.12 65.66
седмица 32.2%
месец 42%
година -53.28%