น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (West Texas Oil) WTICO

69.39 1.92 2.84%
ข้อมูล
การเปิด 67.48
ช่วงชีวิตประจำวัน 66.75 69.59
ช่วงรายสัปดาห์ 64.21 69.59
ช่วงประจำปี 64.21 82.41
สัปดาห์ 4.57%
เดือน -9.34%
ปี -13.89%
.
  เข้าสู่ระบบ