น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (West Texas Oil) WTICO

45.21 0.61 1.37%
ข้อมูล
การเปิด 44.6
ช่วงชีวิตประจำวัน 44.52 45.46
ช่วงรายสัปดาห์ 42.08 45.46
ช่วงประจำปี 11.1 65.66
สัปดาห์ 7.08%
เดือน 27.04%
ปี -26.16%
  เข้าสู่ระบบ