น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (West Texas Oil) WTICO

65.5 1.68 2.64%
ข้อมูล
การเปิด 63.81
ช่วงชีวิตประจำวัน 63.32 65.59
ช่วงรายสัปดาห์ 63.07 66.61
ช่วงประจำปี 47.07 67.99
สัปดาห์ 1.06%
เดือน 3.26%
ปี 35.62%
  เข้าสู่ระบบ