น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (West Texas Oil) WTICO

72.91 0.78 1.08%
ข้อมูล
การเปิด 72.13
ช่วงชีวิตประจำวัน 71.17 73.03
ช่วงรายสัปดาห์ 67.58 73.33
ช่วงประจำปี 47.07 85.9
สัปดาห์ 9.5%
เดือน 8.26%
ปี 50.96%
  เข้าสู่ระบบ