Dầu Tây Texas WTICO

55,76 1,24 2,27%
Thông tin
khai mạc 54,52
phạm vi hàng ngày 54,2 55,78
phạm vi hàng tuần 51,16 55,78
phạm vi hàng năm 44,23 55,78
tuần 5,99%
tháng 3,79%
năm 22%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới