мед (usd) XCUUSD

2.8976 0.0698 2.47%
информация
отвор 2.828
дневна гама 2.8055 2.8993
седмичен интервал 2.7087 2.8993
годишен кръг 1.9671 2.8993
седмица 7.14%
месец 6.91%
година 4.12%
  Влизане