мед (usd) XCUUSD

2,8288 0,0213 0,76%
информация
отвор 2,8086
дневна гама 2,7957 2,8406
седмичен интервал 2,7957 2,8406
годишен кръг 2,5281 2,841
седмица 0,76%
месец 2,11%
година 7,71%

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света