Đồng (usd) XCUUSD

2,7267 -0,0075 -0,27%
Thông tin
khai mạc 2,7357
phạm vi hàng ngày 2,7247 2,7395
phạm vi hàng tuần 2,7247 2,7395
phạm vi hàng năm 2,5393 3,2959
tuần -0,27%
tháng -1,42%
năm -16,66%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới