Đồng (usd) XCUUSD

2,8928 -0,004 -0,14%
Thông tin
khai mạc 2,8966
phạm vi hàng ngày 2,8873 2,8983
phạm vi hàng tuần 2,7957 2,9175
phạm vi hàng năm 2,5281 2,9175
tuần 3,04%
tháng 4,42%
năm 10,14%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới