Χαλκός (usd) XCUUSD

4.2873 0.0204 0.48%
Πληροφορίες
άνοιγμα 4.2844
το εύρος της ημερήσιας 4.2411 4.3034
εβδομαδιαία σειρά 4.2411 4.3034
ετήσιο εύρος 3.4763 4.8727
εβδομάδα 0.48%
μήνας -1.45%
έτος 22.6%
  Σύνδεση