Χαλκός (usd) XCUUSD

2.8679 -0.035 -1.21%
Πληροφορίες
άνοιγμα 2.903
το εύρος της ημερήσιας 2.8547 2.9039
εβδομαδιαία σειρά 2.8194 2.928
ετήσιο εύρος 1.9671 2.9756
εβδομάδα 0.76%
μήνας 0.76%
έτος 3.05%
  Σύνδεση