Χαλκός (usd) XCUUSD

4.5158 0.0025 0.06%
Πληροφορίες
άνοιγμα 4.5128
το εύρος της ημερήσιας 4.4853 4.525
εβδομαδιαία σειρά 4.4853 4.6025
ετήσιο εύρος 3.6383 5.1614
εβδομάδα -1.41%
μήνας 3.26%
έτος 17.06%
.
  Σύνδεση