Χαλκός (usd) XCUUSD

2,8928 -0,004 -0,14%
Πληροφορίες
άνοιγμα 2,8966
το εύρος της ημερήσιας 2,8873 2,8983
εβδομαδιαία σειρά 2,7957 2,9175
ετήσιο εύρος 2,5281 2,9175
εβδομάδα 3,04%
μήνας 4,42%
έτος 10,14%

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες των συνεταίρων μας και την πλατφόρμα συναλλαγών με ένα δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό για 30 ημέρες

Περισσότεροι από 200000 πελάτες παγκοσμίως