Χαλκός (usd) XCUUSD

2.2501 0.0103 0.46%
Πληροφορίες
άνοιγμα 2.2399
το εύρος της ημερήσιας 2.2293 2.313
εβδομαδιαία σειρά 2.1831 2.313
ετήσιο εύρος 1.9671 2.8728
εβδομάδα 3.48%
μήνας 2.02%
έτος -19.15%