Χαλκός (usd) XCUUSD

4.0289 -0.0584 -1.43%
Πληροφορίες
άνοιγμα 4.0876
το εύρος της ημερήσιας 4.0284 4.1341
εβδομαδιαία σειρά 4.0284 4.1341
ετήσιο εύρος 3.7051 4.3514
εβδομάδα -1.43%
μήνας -4.42%
έτος 5.56%
.
  Σύνδεση