Χαλκός (usd) XCUUSD

2,6055 -0,0159 -0,61%
Πληροφορίες
άνοιγμα 2,6216
το εύρος της ημερήσιας 2,599 2,6319
εβδομαδιαία σειρά 2,599 2,6884
ετήσιο εύρος 2,4756 2,9901
εβδομάδα -3,38%
μήνας 2,22%
έτος -0,79%