ทองแดง (usd) XCUUSD

2.8388 0.011 0.39%
ข้อมูล
การเปิด 2.828
ช่วงชีวิตประจำวัน 2.8055 2.8428
ช่วงรายสัปดาห์ 2.7087 2.858
ช่วงประจำปี 1.9671 2.8728
สัปดาห์ 4.97%
เดือน 4.75%
ปี 2.01%
  เข้าสู่ระบบ