ทองแดง (usd) XCUUSD

4.5297 0.0125 0.28%
ข้อมูล
การเปิด 4.5173
ช่วงชีวิตประจำวัน 4.476 4.5369
ช่วงรายสัปดาห์ 4.3681 4.5777
ช่วงประจำปี 4.3049 4.5922
สัปดาห์ 2.44%
เดือน 1.82%
ปี 1.82%
  เข้าสู่ระบบ