ทองแดง (usd) XCUUSD

2.7606 0.047 1.73%
ข้อมูล
การเปิด 2.7135
ช่วงชีวิตประจำวัน 2.7134 2.7746
ช่วงรายสัปดาห์ 2.6799 2.7746
ช่วงประจำปี 2.5281 2.9901
สัปดาห์ 2.56%
เดือน 1.7%
ปี 5.11%