ทองแดง (usd) XCUUSD

4.0312 0.0209 0.52%
ข้อมูล
การเปิด 4.0105
ช่วงชีวิตประจำวัน 3.9904 4.0514
ช่วงรายสัปดาห์ 3.9802 4.0514
ช่วงประจำปี 3.4762 4.3583
สัปดาห์ -0.18%
เดือน 1.38%
ปี 15.28%
  เข้าสู่ระบบ