ทองแดง (usd) XCUUSD

2.6884 0.01 0.37%
ข้อมูล
การเปิด 2.6785
ช่วงชีวิตประจำวัน 2.6774 2.6984
ช่วงรายสัปดาห์ 2.6474 2.7418
ช่วงประจำปี 2.5281 2.9901
สัปดาห์ -1.39%
เดือน -7.23%
ปี 2.36%