ทองแดง (usd) XCUUSD

3.125 0.0658 2.15%
ข้อมูล
การเปิด 3.0593
ช่วงชีวิตประจำวัน 3.0552 3.1503
ช่วงรายสัปดาห์ 3.0404 3.1503
ช่วงประจำปี 1.9671 3.1503
สัปดาห์ 2.69%
เดือน 3.98%
ปี 12.29%
  เข้าสู่ระบบ