ทองแดง (usd) XCUUSD

4.2661 -0.0008 -0.02%
ข้อมูล
การเปิด 4.2844
ช่วงชีวิตประจำวัน 4.2411 4.3034
ช่วงรายสัปดาห์ 4.2411 4.3034
ช่วงประจำปี 3.4763 4.8727
สัปดาห์ -0.02%
เดือน -1.93%
ปี 21.99%
  เข้าสู่ระบบ