ทองแดง (usd) XCUUSD

4.8026 0.0738 1.56%
ข้อมูล
การเปิด 4.7367
ช่วงชีวิตประจำวัน 4.7207 4.8173
ช่วงรายสัปดาห์ 4.7207 4.8173
ช่วงประจำปี 3.6383 5.1614
สัปดาห์ 1.56%
เดือน 6.61%
ปี 24.5%
.
  เข้าสู่ระบบ