ทองแดง (usd) XCUUSD

4.0075 0.0495 1.25%
ข้อมูล
การเปิด 3.9583
ช่วงชีวิตประจำวัน 3.931 4.0371
ช่วงรายสัปดาห์ 3.857 4.0371
ช่วงประจำปี 3.7051 4.3514
สัปดาห์ 2.77%
เดือน -1.7%
ปี 5%
.
  เข้าสู่ระบบ