ทองแดง (usd) XCUUSD

2.745 0.0101 0.37%
ข้อมูล
การเปิด 2.7348
ช่วงชีวิตประจำวัน 2.73 2.7509
ช่วงรายสัปดาห์ 2.7015 2.7509
ช่วงประจำปี 2.4756 2.9901
สัปดาห์ 0.55%
เดือน 3.9%
ปี 4.52%