ทองแดง (usd) XCUUSD

3.6008 -0.0291 -0.8%
ข้อมูล
การเปิด 3.6298
ช่วงชีวิตประจำวัน 3.5469 3.6335
ช่วงรายสัปดาห์ 3.5469 3.6558
ช่วงประจำปี 3.5005 3.7129
สัปดาห์ 0.61%
เดือน 2.97%
ปี 2.97%
  เข้าสู่ระบบ