австралийски долар щатски долар (AUD/USD) AUD/USD

0,6871 -0,004 -0,57%
информация
отвор 0,6911
дневна гама 0,6862 0,6914
седмичен интервал 0,6862 0,6999
годишен кръг 0,6725 0,7295
седмица -1,85%
месец -0,94%
година -2,54%