австралийски долар щатски долар (AUD/USD) AUD/USD

информация
дневна гама 0.6775 0.6895 ден 1.51%
седмичен интервал 0.6658 0.6895 седмица 3.26%
месечен обхват 0.6658 0.6895 месец 3.26%
годишен кръг 0.5509 0.702 година -1.86%
0.6886 0.0102 1.51%
  Влизане