австралийски долар щатски долар (AUD/USD) AUD/USD

информация
дневна гама 0.7223 0.7295 ден 0.84%
седмичен интервал 0.722 0.7296 седмица 0.3%
месечен обхват 0.722 0.7478 месец -0.34%
годишен кръг 0.7106 0.8007 година -5.2%
0.7293 0.006 0.84%

Forex нестабилност

  Влизане