австралийски долар щатски долар (AUD/USD) AUD/USD

0,7157 -0,0065 -0,91%
информация
отвор 0,7222
дневна гама 0,7151 0,7228
седмичен интервал 0,7151 0,7247
годишен кръг 0,7021 0,8136
седмица -0,72%
месец -2,1%
година -8,31%

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света