австралийски долар щатски долар (AUD/USD) AUD/USD

0,6766 -0,0025 -0,37%
информация
отвор 0,6791
дневна гама 0,676 0,6809
седмичен интервал 0,676 0,6884
годишен кръг 0,6678 0,7295
седмица -1,66%
месец 0,44%
година -4,04%