Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.6362 0.6424 ngày -0.68%
phạm vi hàng tuần 0.6362 0.6493 tuần -1.28%
phạm vi hàng tháng 0.6362 0.6644 tháng -2.09%
phạm vi hàng năm 0.6362 0.6839 năm -6.34%
0.638 -0.0044 -0.68%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập