Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.6922 0.7073 ngày -2.12%
phạm vi hàng tuần 0.6922 0.7158 tuần -2.63%
phạm vi hàng tháng 0.6922 0.7158 tháng -1.82%
phạm vi hàng năm 0.6688 0.7158 năm 1.53%
0.6923 -0.015 -2.12%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập