Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.7337 0.7389 ngày -0.31%
phạm vi hàng tuần 0.7331 0.7391 tuần -0.05%
phạm vi hàng tháng 0.729 0.7599 tháng -1.82%
phạm vi hàng năm 0.729 0.8007 năm -4.31%
0.7361 -0.0023 -0.31%

Forex biến động

  Đăng nhập