Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

0.6601 -0.001 -0.15%
Thông tin
khai mạc 0.6611
phạm vi hàng ngày 0.6598 0.6623
phạm vi hàng tuần 0.6587 0.6623
phạm vi hàng năm 0.6586 0.702
tuần -0.39%
tháng -1.29%
năm -5.92%