Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.7704 0.7715 ngày -0.05%
phạm vi hàng tuần 0.7659 0.7725 tuần 0.09%
phạm vi hàng tháng 0.7643 0.782 tháng 0.22%
phạm vi hàng năm 0.7643 0.782 năm 0.22%
0.7709 -0.0004 -0.05%

Forex biến động

  Đăng nhập