Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.6879 0.6903 ngày -0.23%
phạm vi hàng tuần 0.6854 0.6965 tuần -0.83%
phạm vi hàng tháng 0.6879 0.6903 tháng -0.23%
phạm vi hàng năm 0.6829 0.7661 năm -5.31%
0.6882 -0.0016 -0.23%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập