Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.6927 0.6974 ngày 0.41%
phạm vi hàng tuần 0.6922 0.6998 tuần 0.43%
phạm vi hàng tháng 0.6877 0.6998 tháng 1.03%
phạm vi hàng năm 0.5509 0.7064 năm -0.65%
0.6971 0.0028 0.41%
  Đăng nhập