Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.7003 0.7076 ngày -0.61%
phạm vi hàng tuần 0.7003 0.7157 tuần -1.78%
phạm vi hàng tháng 0.7003 0.7243 tháng -2.14%
phạm vi hàng năm 0.5509 0.7414 năm -0.07%
0.7012 -0.0043 -0.61%

Forex biến động

  Đăng nhập