Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

0,7176 -0,0046 -0,63%
Thông tin
khai mạc 0,7222
phạm vi hàng ngày 0,7151 0,7228
phạm vi hàng tuần 0,7151 0,7247
phạm vi hàng năm 0,7021 0,8136
tuần -0,45%
tháng -1,83%
năm -8,05%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới