Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.7596 0.7627 ngày -0.29%
phạm vi hàng tuần 0.7596 0.7634 tuần -0.17%
phạm vi hàng tháng 0.7534 0.7677 tháng 0.16%
phạm vi hàng năm 0.7534 0.8007 năm -1.13%
0.7605 -0.0022 -0.29%

Forex biến động

  Đăng nhập