Đô la Australia Đô la Mỹ (AUD/USD) AUD/USD

0.6916 -0.0009 -0.13%
Thông tin
khai mạc 0.6925
phạm vi hàng ngày 0.6911 0.6929
phạm vi hàng tuần 0.6801 0.6939
phạm vi hàng năm 0.6671 0.7295
tuần 1.1%
tháng 2.28%
năm -1.9%