ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สหรัฐ (AUD/USD) AUD/USD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.7353 0.7399 วัน 0.4%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.7353 0.7399 สัปดาห์ 0.4%
ช่วงรายเดือน 0.6991 0.7399 เดือน 5.08%
ช่วงประจำปี 0.5509 0.7414 ปี 5.26%
0.7386 0.0029 0.4%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ