ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สหรัฐ (AUD/USD) AUD/USD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.7227 0.724 วัน 0.01%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.722 0.7296 สัปดาห์ -0.52%
ช่วงรายเดือน 0.722 0.7478 เดือน -1.16%
ช่วงประจำปี 0.7106 0.8007 ปี -5.97%
0.7233 0.0001 0.01%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ