ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สหรัฐ (AUD/USD) AUD/USD

0.6883 0.0002 0.03%
ข้อมูล
การเปิด 0.6882
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.6855 0.6908
ช่วงรายสัปดาห์ 0.6832 0.6908
ช่วงประจำปี 0.6725 0.7295
สัปดาห์ 0.17%
เดือน -0.77%
ปี -2.37%