ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สหรัฐ (AUD/USD) AUD/USD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.7714 0.7787 วัน 0.67%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.7688 0.7891 สัปดาห์ -0.87%
ช่วงรายเดือน 0.7675 0.7891 เดือน 0.83%
ช่วงประจำปี 0.7532 0.8007 ปี 1.08%
0.7776 0.0052 0.67%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ