ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สหรัฐ (AUD/USD) AUD/USD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.6525 0.6558 วัน 0.08%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.6525 0.6565 สัปดาห์ -0.3%
ช่วงรายเดือน 0.6443 0.661 เดือน -0.28%
ช่วงประจำปี 0.6443 0.6839 ปี -3.93%
0.6544 0.0005 0.08%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

.
  เข้าสู่ระบบ