ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สหรัฐ (AUD/USD) AUD/USD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.7177 0.7224 วัน 0.49%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.717 0.7229 สัปดาห์ 0.17%
ช่วงรายเดือน 0.713 0.7314 เดือน -0.64%
ช่วงประจำปี 0.713 0.7314 ปี -0.64%
0.7222 0.0035 0.49%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ