ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สหรัฐ (AUD/USD) AUD/USD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.7132 0.7175 วัน 0.32%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.7109 0.719 สัปดาห์ 0.18%
ช่วงรายเดือน 0.7077 0.7243 เดือน 0.38%
ช่วงประจำปี 0.5509 0.7243 ปี 2.2%
0.7171 0.0023 0.32%
  เข้าสู่ระบบ