δολάριο Αυστραλίας δολάριο ΗΠΑ (AUD/USD) AUD/USD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 0.725 0.7291 ημέρα 0.44%
εβδομαδιαία σειρά 0.725 0.7291 εβδομάδα 0.44%
μηνιαίο εύρος 0.722 0.7478 μήνας -0.43%
ετήσιο εύρος 0.7106 0.8007 έτος -5.29%
0.7286 0.0032 0.44%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση