δολάριο Αυστραλίας δολάριο ΗΠΑ (AUD/USD) AUD/USD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 0.701 0.7076 ημέρα -0.43%
εβδομαδιαία σειρά 0.701 0.7157 εβδομάδα -1.61%
μηνιαίο εύρος 0.701 0.7243 μήνας -1.96%
ετήσιο εύρος 0.5509 0.7414 έτος 0.11%
0.7024 -0.0031 -0.43%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση