британска лира щатски долар (GBP/USD) GBP/USD

1.3158 0.0049 0.37%
информация
отвор 1.3109
дневна гама 1.3106 1.3166
седмичен интервал 1.2896 1.3166
годишен кръг 1.1959 1.3382
седмица 1.71%
месец 1.71%
година 3.14%