британска лира щатски долар (GBP/USD) GBP/USD

1,289 0,0091 0,71%
информация
отвор 1,2798
дневна гама 1,2785 1,2898
седмичен интервал 1,2773 1,2959
годишен кръг 1,2456 1,3217
седмица -0,41%
месец -1,67%
година 1,04%

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света