Британска лира САЩ долар (GBP/USD) GBP/USD

1.3568 0.0054 0.4%
информация
отвор 1.3515
дневна гама 1.3509 1.3608
седмичен интервал 1.3466 1.3619
годишен кръг 1.1987 1.3619
седмица -0.15%
месец 4.87%
година 9.94%