британска лира щатски долар (GBP/USD) GBP/USD

1.412 0.0107 0.76%
информация
отвор 1.4013
дневна гама 1.4001 1.4128
седмичен интервал 1.3857 1.4128
годишен кръг 1.3459 1.4128
седмица 1.9%
месец 4.55%
година 4.55%

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света