Британска лира САЩ долар (GBP/USD) GBP/USD

1.2532 0.0016 0.13%
информация
отвор 1.2516
дневна гама 1.2419 1.2544
седмичен интервал 1.2382 1.2545
годишен кръг 1.1987 1.2545
седмица 1.27%
месец 1.54%
година 1.54%