британска лира щатски долар (GBP/USD) GBP/USD

1,2523 -0,0018 -0,15%
информация
отвор 1,2541
дневна гама 1,2512 1,2545
седмичен интервал 1,2512 1,2606
годишен кръг 1,2456 1,3382
седмица -0,53%
месец -0,86%
година -1,84%