ปอนด์ สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (GBP/USD) GBP/USD

1.2532 0.0016 0.13%
ข้อมูล
การเปิด 1.2516
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.2511 1.2544
ช่วงรายสัปดาห์ 1.2382 1.2545
ช่วงประจำปี 1.1987 1.2545
สัปดาห์ 1.27%
เดือน 1.54%
ปี 1.54%