ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ดอลลาร์สหรัฐ (GBP/USD) GBP/USD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.305 1.3071 วัน -0.1%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.3006 1.3132 สัปดาห์ 0.03%
ช่วงรายเดือน 1.2982 1.3186 เดือน -0.22%
ช่วงประจำปี 1.1412 1.3267 ปี -1.54%
1.3056 -0.0014 -0.1%
  เข้าสู่ระบบ