ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ดอลลาร์สหรัฐ (GBP/USD) GBP/USD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.2936 1.2958 วัน -0.01%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.2923 1.3025 สัปดาห์ 0.23%
ช่วงรายเดือน 1.282 1.3083 เดือน 0.23%
ช่วงประจำปี 1.1412 1.3483 ปี -2.37%
1.2946 -0.0002 -0.01%
  เข้าสู่ระบบ