Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.3659 1.3746 ngày 0.51%
phạm vi hàng tuần 1.352 1.3746 tuần 1.08%
phạm vi hàng tháng 1.3451 1.3746 tháng 0.52%
phạm vi hàng năm 1.3451 1.3746 năm 0.52%
1.3736 0.0069 0.51%

Forex biến động

  Đăng nhập