Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.3898 1.397 ngày 0.35%
phạm vi hàng tuần 1.3737 1.397 tuần 1.47%
phạm vi hàng tháng 1.3572 1.397 tháng 0.91%
phạm vi hàng năm 1.3451 1.4251 năm 2.12%
1.3955 0.0049 0.35%

Forex biến động

  Đăng nhập