Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

1.3072 -0.0047 -0.36%
Thông tin
khai mạc 1.3119
phạm vi hàng ngày 1.3057 1.3175
phạm vi hàng tuần 1.2962 1.3175
phạm vi hàng năm 1.2954 1.3267
tuần 0.49%
tháng -1.42%
năm -1.42%