Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.3053 1.3148 ngày -0.62%
phạm vi hàng tuần 1.2982 1.3186 tuần -0.23%
phạm vi hàng tháng 1.2982 1.3186 tháng -0.23%
phạm vi hàng năm 1.1412 1.3267 năm -1.54%
1.3056 -0.0082 -0.62%
  Đăng nhập