Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

1,2666 -0,0025 -0,19%
Thông tin
khai mạc 1,269
phạm vi hàng ngày 1,2663 1,2707
phạm vi hàng tuần 1,2663 1,2784
phạm vi hàng năm 1,2456 1,3382
tuần -0,61%
tháng 0,27%
năm -0,72%