Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

1.2336 -0.0001 -0.01%
Thông tin
khai mạc 1.2337
phạm vi hàng ngày 1.2331 1.2341
phạm vi hàng tuần 1.2166 1.2384
phạm vi hàng năm 1.1412 1.3267
tuần 0.54%
tháng -0.56%
năm -6.97%