Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

1,2982 -0,0011 -0,09%
Thông tin
khai mạc 1,2992
phạm vi hàng ngày 1,2976 1,2998
phạm vi hàng tuần 1,2976 1,2998
phạm vi hàng năm 1,2456 1,3382
tuần -0,09%
tháng -0,39%
năm 1,76%