Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.2135 1.23 ngày 0.3%
phạm vi hàng tuần 1.2135 1.23 tuần 0.3%
phạm vi hàng tháng 1.207 1.2311 tháng 1.82%
phạm vi hàng năm 1.036 1.3749 năm -9.14%
1.2295 0.0036 0.3%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập