Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.2238 1.2333 ngày -0.02%
phạm vi hàng tuần 1.2238 1.2333 tuần -0.02%
phạm vi hàng tháng 1.1934 1.2617 tháng -2.67%
phạm vi hàng năm 1.1934 1.3749 năm -9.3%
1.2273 -0.0003 -0.02%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập