Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.3716 1.3846 ngày 0.42%
phạm vi hàng tuần 1.3716 1.3846 tuần 0.42%
phạm vi hàng tháng 1.3669 1.3919 tháng 0.4%
phạm vi hàng năm 1.3451 1.4243 năm 1.29%
1.3841 0.0058 0.42%

Forex biến động

  Đăng nhập