Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.2906 1.3026 ngày -0.35%
phạm vi hàng tuần 1.2906 1.308 tuần -0.75%
phạm vi hàng tháng 1.282 1.3177 tháng 0.21%
phạm vi hàng năm 1.1412 1.3483 năm -2.39%
1.2943 -0.0046 -0.35%

Forex biến động

  Đăng nhập