Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

1.2804 -0.0018 -0.14%
Thông tin
khai mạc 1.2822
phạm vi hàng ngày 1.278 1.2833
phạm vi hàng tuần 1.278 1.2917
phạm vi hàng năm 1.1987 1.3269
tuần -0.52%
tháng -2.98%
năm 3.75%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày