Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

1.2817 0.0004 0.03%
Thông tin
khai mạc 1.2813
phạm vi hàng ngày 1.2809 1.2821
phạm vi hàng tuần 1.2706 1.2862
phạm vi hàng năm 1.1987 1.3048
tuần 0.76%
tháng -0.46%
năm 3.85%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày