Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

1,2458 -0,0044 -0,35%
Thông tin
khai mạc 1,2502
phạm vi hàng ngày 1,2439 1,2507
phạm vi hàng tuần 1,2393 1,2527
phạm vi hàng năm 1,1959 1,3382
tuần -0,35%
tháng 2,42%
năm -2,35%