Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.3722 1.3744 ngày 0.07%
phạm vi hàng tuần 1.371 1.383 tuần -0.08%
phạm vi hàng tháng 1.3434 1.3834 tháng 2.03%
phạm vi hàng năm 1.3412 1.4251 năm 0.56%
1.3742 0.001 0.07%

Forex biến động

  Đăng nhập