Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

1.2374 0.0036 0.29%
Thông tin
khai mạc 1.2338
phạm vi hàng ngày 1.2261 1.2381
phạm vi hàng tuần 1.2261 1.2381
phạm vi hàng năm 1.1987 1.2433
tuần 0.29%
tháng 0.26%
năm 0.26%