Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.2086 1.222 ngày -0.94%
phạm vi hàng tuần 1.2086 1.222 tuần -0.94%
phạm vi hàng tháng 1.2086 1.222 tháng -0.94%
phạm vi hàng năm 1.1803 1.3142 năm -0.07%
1.209 -0.0114 -0.94%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập