Bảng Anh Đô la Mỹ (GBP/USD) GBP/USD

1.2948 0.0055 0.43%
Thông tin
khai mạc 1.2893
phạm vi hàng ngày 1.289 1.2966
phạm vi hàng tuần 1.289 1.2966
phạm vi hàng năm 1.1987 1.2966
tuần 0.43%
tháng 3.17%
năm 4.91%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày